CBSE X TOPPERS

SESSION(2022 - 23)


SHIVRAJ SING KHAIRWA                          95.4%

VEDISH MANDLOI                                        96.2 %

ASTIK JAIN                          ;                      94 %

SHATAKSHI DIXIT                                         93.4%

KARTIK PICHLODKAR                              93%

Gaurav Kothari  -  97 %
Harshit Dashore - 96.2 %
Pushti Shah - 96.2 %
Sarthak Gour  -  95.6%
Mahak Singh  -  95.6%